Vandringar start 4 april

Kom med ut i naturen! Vårens vandringar startar den 4 april, sedan varje
tisdag med avslutning 16 maj.

Samling kl. 9.00 vid orienteringsstugan på
Slättenvägen. Vi ger oss ut på 5-6 km vandringar på olika platser.
Ej föranmälan, bara att komma.
Rejäla skor och fika rekommenderas.
Kontaktperson Lena Bengtsson tel. 0730-37 27 44.
Arrangemanget sker i samband med Studieförbundet Vuxenskolan