Årsmöte 2021

Uppdaterades: 26 januari 2021

Torsdagen den 4 mars 2021

Årsmöte med poströstning 

På grund av rådande coronapandemi kan vi inte hålla ett fysiskt årsmöte. Därför blir det ett årsmöte med poströstning.

Endast stämmoordförande, sekreterare och två justerare kommer att närvara på detta möte.

Handlingar för årsmötet och underlag för poströstning kommer att sändas till alla medlemmar tillsammans med vårens program.

Poströsterna kan skickas till:
SPF Seniorerna Falkenberg - Skrea
Nygatan 20, 311 30 Falkenberg
och vara föreningen tillhanda senast den 25 februari.

Poströsterna kan även lämnas på SPF:s kontor, Nygatan 20, under tiden 22 - 25 februari, klockan 10 - 12 eller lämnas till någon i styrelsen.

Föredragningslista årsmöte

Poströstning

Verksamhetsberättelse 2020

Resultaträkning 2020

Balansräkning 2020-12-31

 

 

 

Publicerades: 18 januari 2021 Uppdaterades: 26 januari 2021