Studiekommittén

Uppdaterades: 25 augusti 2020

Det är vi som är studiekommittén:

Vivianne Lundin, sammankallande, Ann-Marie Alm, Kristina Hallgren, Ingrid Sennerdal och Ulla-Britt Strömsjö.

Publicerades: 25 augusti 2020 Uppdaterades: 25 augusti 2020