Folkhälsokommittén

Uppdaterades: 19 januari 2021

Det är vi som är folkhälsokommittén:

Karin Svensson, sammankallande, Rita Eweson, Bo-Göran Svensson, Erling Andersson, Kristina Nilsson och Leif Elgh.

Vi i folkhälsokommittén har satt ihop ett program. Under den rådande Corona-pandemin är det svårt att i nuläget veta om alla aktiviteter går att genomföra.

Vi har dock beslutat att inomhusaktiviteter kommer ställas in våren 2021.

Publicerades: 25 augusti 2020 Uppdaterades: 19 januari 2021