Promenader

Vi promenerar tisdagar kl 09.30.
Samling vid idrottsgården

Eftersom vi ännu inte fått tag i någon som kan hålla i gympan fortsätter vi med promenader varje tisdag kl 09.30. Start den 20 september.