Vardagsjuridik på månadsmötet

Den 4 oktober hade vi månadsmöte.

Som första programpunkt kom Claes Schödin och Anna Gustafsson från Kultur & Fritid och berättade om verksamheten vid kommunens träffpunkter. Åsas träffpunkt ligger på Bollvägen 131 och alla är välkomna varannan tisdag. Det är olika programpunkter och fika bjuds till självkostnadspris.

Cajsa Löfmark, familjejurist från Gillis Edman, höll ett intressant föredrag om några viktiga saker att tänka på angående livsplaneringsjuridik. Det gäller att tänka efter före. Genom att upprätta en s k framtidsfullmakt kan man bestämma vem som skall företräda en den dag man inte längre är kapabel att sköta sina affärer eller dylikt.

Cajsa gick även igenom vad som gäller för testamente och arvsrätt. Alla bör ha ett testamente och det är viktigt att det blir rätt formulerat för att gälla. T ex kan det vara klokt att i sitt testamente skriva in att arvtagarna får arvet som enskild egendom.

Cajsa tipsade även om hur man på ett enkelt sätt kan tala om för eftervärlden hur man vill ha sin begravning via eftertanken.se

Månadsmötet avslutades med god fika, lottdragning och information om framtida aktiviteter.

Se fler bilder i bildarkivet.