Träffpunkt och snickarverkstad

Träffpunkten i Åsa är åter öppen. Snickarverkstaden har bytt lokal.

Träffpunkten i Åsa är åter igång och är öppen tisdagar ojämn vecka mellan 0900 - 1200 på Bollvägen 131.

Snickarverkstaden har bytt lokal och finns nu på Bollvägen. Öppet måndag och torsdag mellan 0900 - 1200. Det finns plats för fler. Kontaktperson PO Svenningstorp, tel 070 110 80 90.