Fängslande föreläsning av polisen

Den 5 oktober fick SPF Seniorerna Åsa besök av kommunpolis Jenny Sjöström. Efter 20 år som polis verkar hon sedan årsskiftet som kommunpolis i Kungsbacka. I denna roll arbetar hon brottsförebyggande.

Temat för dagen var brottslighet riktat mot äldre. Det var skrämmande att få veta att bara i Kungsbacka har det i år, t o m september, skett 618 brott mot personer över 65 år. Bedrägerier står för den största delen och tenderar att öka hela tiden.

Genom s k Phishing via SMS, mejl eller telefon kommer bedragarna åt stora pengar, i snitt 100.000:- per ärende. Bedragarna är proffs och vet precis hur man skall göra för att luras. Därför skall man inte skämmas om man råkat ut för något utan göra en polisanmälan omgående. Under pågående brott är det bäst att ringa 112 för en snabb hantering.

Jenny lämnade bl a följande uppmaningar:

  • Öppna inte Bank ID på annans begäran
  • Lämna inte ut kontouppgifter till okänd
  • Släpp inte in obehöriga i ditt hus
  • Lås om
  • Varna andra

Efter denna tänkvärda, men obehagliga information avslutades månadsmötet med en välsmakande fika och allmän information.

Se fler bilder under bildgalleriet.