Digitala verktyg

Just nu pågår ett upprop för att både gamla och unga skall ta till sig mera kunskap om digitala tjänster och verktyg.

Läs mer på digitaladag.org