Nostalgi på novembermötet

Den 9 november hade SPF Seniorerna Åsa månadsmöte.

Ca 50 personer samlades och lyssnade till ett mycket intressant föredrag av Åke Eliasson. Under rubriken ”Från zinkbalja till eget badrum” berättade han om sin resa från Lilla Vegagatan i Göteborg i början av 40-talet till Fjällbo Egnahem. Det var nostalgi och hög igenkänningsfaktor när Åke berättade och visade bilder från barndomen. Man kan konstatera att klädmode och krav på levnadsstandard har förändrats drastiskt sedan 40-talet.

Egnahemsrörelsen syftade till att ordentliga arbetare skulle få ordnade bostadsförhållande under förutsättning att de hade fast jobb, ordnad ekonomi och var beredda att bidra med eget arbete. Åke berättade om hur hans pappa fick ansöka och med hjälp av ett s k vandelsintyg blev godkänd. Efter 6 månaders byggtid kunde de julen 1948 flytta in i huset på Bildsnidaregatan.

Efter denna fascinerande berättelse smakade det gott med kaffe, en god macka och kaka. Mötet avslutades med sedvanlig lottdragning.

Se fler bilder från mötet i bildgalleriet.