Årsmötet flyttas

Årsmötet flyttas från den 11 maj till den 8 juni kl 1400

Eftersom det ännu inte syns några lättnader i restriktionerna för mötesverksamhet har styrelse beslutat att flytta årsmötet till den 8 juni kl 1400.

Vi planerar att genomföra mötet utomhus på idrottsplatsens läkter.

Årsmöteshandlingar kommer att skickas ut till alla medlemmar i mitten av maj tillsammans med höstprogrammet.