Januarimötet

SPF Seniorerna Åsa hade månadsmöte den 14 januari. Temat för dagen var hälsa och tandvård och ett 70-tal medlemmar var på plats.

Chefen för vårdcentralen i Åsa, Therese Theander och hennes kollega Annelie Tyrman informerade om de åtgärder som vårdcentralen har genomfört för att förbättra tillgängligheten. Drop-inläkartider varje morgon har blivit framgångsrikt liksom förkortad telefontillgänglighet. Drop-in för vaccinering måndagar 16.00 – 18.00 finns också.
Bemanningen på vårdcentralen är god även om vissa vakanser finns. Alla insatser har lett till att Åsa vårdcentral har bra statistik på tillgänglighet och väntetid, högre än genomsnittet för länet och riket, och en ökad listning av vårdtagare.
Tandläkare Fredrik Wennerlund berättade ingående och engagerat om tandvård. Munnen tar första stöten i kroppens immunförsvar och kan innehålla 700 arter av bakterier som kan gå ut i blodet och passera hjärtat. Det gäller att mota Olle i grind och se över bett och munnens helhetstillstånd för att förebygga framtida problem.
Tandvård kostar pengar även om man kan få ersättning från Försäkringskassan till viss del. Det är därför angeläget att man har en bra olycksfallsförsäkring om man t ex skulle ramla och skada tänderna. Detta kan man lätt skaffa via SPF Seniorerna.
Styrelsen informerade om läget i föreningen och om kommande månadsmöten och vårens resor till Ullared, Ryttmästarbostället och Ven. Programmet finns nu på vår hemsida, spfseniorerna.se/asa.
Mötet avslutades med fika och goda mackor och lottdragning.

Fler bilder i bildgalleriet