Inställt möte

Sillamötet 8 september inställt.

Eftersom inget i dagsläget tyder på att förbudet mot fler är 50 personer får samlas har vi beslutat ställa in måndasmötet i september