Inställt möte

Månadsmötet den 7 april är inställt.

Med hänvisning till rekommendationerna från folkhälsomyndigheten och SPF centralt har vi beslutat att ställa in månadsmötet den 7 april. Det är viktigt att vi alla hjälps åt i dessa svåra tider och i största möjliga utsträckning undvika sociala kontakter.