Novembermötet

Välbesökt medlemsmöte i november

Den 5 november 2019 hade SPF Seniorerna Åsa månadsmöte med runt 80 deltagare.
Mötet inleddes av ordförande Lars G Björkman som berättade om POSAM, ett samarbetsprojekt mellan De olika pensionärsorganisationerna i Kungsbacka och kommunen kring äldrefrågor.
Mats Nyberg uppdaterade oss om läget på bostadsmarknaden i Åsa med en tillbakablick till 2003 när föreningen i Åsa bildades. Det senaste tillskottet till bostäder för seniorer i Åsa är Stinas äng, som just blivit klar för inflyttning. Boviera-projektet är nästa planerade område. Där pågår diskussioner med kommunen.
Dagens huvudtalare var Advokat Gisela Jeppsson från Advokatbyrån Eriksson & Bengtsson AB. Hon berättade utförligt kring testamente; vilka formkrav som finns och viktiga saker man bör tänka på i olika situationer.
Gisela berättade även om framtidsfullmakt. Om man upprättar en framtidsfullmakt gäller den om man i framtiden blir oförmögen att sköta och fatta beslut om viktiga saker, t ex ekonomi eller andra personliga angelägenheter. Man kan utse en person man litar på att ta tillvara ens affärer i stället för att överförmyndare tillsätter en god man.
Gisela står till förfogande om man vill ha hjälp med att upprätta testamente eller framtidfullmakt. Hennes arvode ligger på 2.000:- per timma, men våra medlemmar erbjuds en rabatt på 500:-. Normal tidsåtgång för dessa ärenden är 2 – 3 timmar.
Gisela kan nås på
Advokatbyrån Eriksson & Bengtsson AB,
Storgatan 21
434 30 Kungsbacka
Tel: 0300 – 730 20

 

Fler bilder från mötet finns i bildgalleriet