Bovieran kommer till Åsa!

Bovieran kommer till Åsa!

Den rubriken finns nu på Bovierans hemsida, www.bovieran.se.

SPF Seniorerna Åsa tog 2015 beslutet att försöka få ytterligare ett seniorboende. Bovieran kontaktades, visade intresse och hittade så småningom en lämplig tomt vid Kläppavägen.

Medlemmar i SPF´s bostadskö, som startade 2004, har fått möjlighet fram till årsskiftet att anmäla intresse till de 54 lägenheterna med bostadsrätt, som presenteras på Bovierans hemsida.

Nu tas nästa steg och Bovieran öppnar för intresseanmälningar från alla i åldern 55+ vilket då också ger en önskvärd och bättre åldersfördelning i seniorboendet.

Anmälningsblankett finns på Bovierans hemsida i direkt anslutning till presentationen av Bovieran Åsa. Anmälan kan också ske till SPF Seniorerna Åsa, Mats Nyberg, tel 070 - 635 11 66.