Kallelse till Årsmöte 2018

Uppdaterades: 30 januari 2017 Skriv ut

Kallelse Årsmöte 2018

Föredragningslista Sibbarp-Dagsås Årsmöte den 14 februari 2017

* 1 val av ordförande för årsmötet

* 2 val av sekreterare för mötet

* 3 val av justerare

* 4 prövning av att kallelse till årsmötet skett i behörig ordning

* 5 fastställande av föredragningslista

* 6 behandling av styrelsens årsberättelse

* 8 revisorernas berättelse

* 9 beslut om resultat- och balansräkning

* 10 fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

*11 beslut om ev. ersättningar till styrelse och div. avgifter

*12 behandling av motioner

*13 behandling av förslag från förbundet, distriktet och föreningens styrelse

*14 beslut om stadgeändring efter ev. kongressbeslut ej aktuellt i år

*15 beslut om budget och plan för verksamheten

*16 beslut om årsavgift för nästkommande år

*17 beslut om antalet styrelseledamöter

*18 val av ordförand 1 år

*19 val av övriga ordinarie styrelseledamöter 2 år

*20 val av revisorer och ersättare

*21 val av ombud och ersättare till distriktsstämma

*22 val av ledamot till KPR

*23 val av ersättare till KPR

*24 val av representant till Tema dag

*25 val av studieledare samt ersättare

*26 val av folkhälsoombud

*27 val av trafikombud utgå

*28 val av resekommitté

*29 val av rekryteringsombud, medlemsansvarig

*30 val av hemsidesansvarig

*31 val av hörselombud

*32 val av kontaktman med Länsförsäkringar

*33 val av kontakt för golf

*34 val av kontakt för curling

*35 val av kontakt boule

*36 val av valberedning antal ledamöter, sammankallande

*37 Ordet är fritt

Valberedningens förslag

Valberedningens förslag Sibbarp-Dagsås Årsmöte den 14 februari 2017

• val av ordförande för årsmötet Hans-Anders Andersson

•val av sekreterare för mötet Claes Nordén

•val av justerare

• beslut om ev. ersättningar till styrelse och revisorer ordf. o kassör 300:- samt telefoners. 200:-

Sekreterare /friskvård/ rekrytering/ rese/ 200:-/år/ studieledare ord. 500:-/år

Studiecirkeldeltagare betalar 50:- termin

Gymnastikdeltagare betalar200:-/termin

• beslut om årsavgift för nästkommande år 200:-/år

• beslut om avgift för Vän medlem 40:-/år

• beslut om antal styrelseledamöter antal 5 från i år

• val av ordförande omval Ingemar Gustafsson

• val av övriga ordinarie styrelseledamöter kvarstår 1 år Barbro Svensson, Åke Johansson

Omval 2 år Gull-Britt Inghammar

Fyllnadsval Birgitta Arvidsson till 2 år

• val av revisorer och ersättare omval ord. Bengt Stener, Gösta Alness, ersättare Arvid Bengtsson

• val av ombud och ersättare till distriktsstämma Birgitta Arvidsson, Åke Johansson

•val av ledamot till KPR Ingemar Gustafsson

•val av ersättare till KPR Bengt Svensson

•val av representant till Temadag styrelsen utser efter temat 2 pers

•Val av studieledare Hans -Anders Andersson, ersätt. Siv Landberg

•val av folkhälsoombud Birgitta Arvidsson, Inga-Maj Christiansson

•val av trafikombud utgår

•val av resekommitté Ingegerd Åkesson

•val av rekryteringsombud medlemsansvarig Lisbet Landén Svensson

•val av hemsidesansvarig Lisbet Landén Svensson

•val av hörselombud Gösta Alness

•val av kontaktman med Länsförsäkringar Bo Slättsjö

•val av kontakt för golf Bengt Svensson

•val av kontakt för curling Karl-Axel Ivarsson

•val av kontakt boule Lennart Christiansson Ove Svensson

•val av valberedning

Verksamhets berättelse 2016

Verksamhetsberättelse för SPF seniorerna Sibbarp-Dagsås 2016.

Medlemmarna har under året varit 94st. Styrelsen har haft 6 möten.

Årsmötet var välbesökt, Carinas goda mat serverades, den här gången i form av lax och för underhållningen stod Stig Karlsson och Göte Erlandsson.

Avdelningen har varit närvarande vid krets- och distriktsstämmor, ordförandeträffar samt träffar för studie- och folkhälsoansvariga, både vår och höst. Hemsides och medlemsansvarig har vid 4 tillfällen deltagit i en utbildning angående medlemsregister och hemsida som anordnats av SPF centralt.

Det gångna året har haft aktiviteter med högt deltagarantal i boule, både inom- och utomhus, likaså har många deltagit i gymnastik, stavgång, mattcurling och golf. Det har blivit 596 starter som vi får aktivitetsstöd från kommunen för. Dessutom har det har det även i år ordnats stickcafé i Gödeby och läsecirkel i församlingshemmet. Vid fyra tillfällen har SPF-medlemmar deltagit i ett surfcafé som anordnats i samarbete med Varbergs kommuns aktivitetssamordnare. Vi har gått stavgång till Asmunds källa och gjort en kvällspromenad som utgick från Dagsås kyrka, vars granne har en samling av gamla fordon som vi fick se. Våra medhavda kaffekorgar plockades fram vid Backstugan. Sedan avslutades kvällen i Gunnar och Bodil Erlandssons underbara trädgård. Några medlemmar har varit i Sibbarps skola och hjälpt barnen med julpyssel.

Vårresan började med ett uppehåll i Fridhemsberg där vi tittade in i Bolins bageri och i blomsteraffären, Blomsterfrid. På båda ställena fanns möjlighet att handla. Färden fortsatte till Källsjö mejeri där vi drack kaffe och åt ostkaka. Hemresan gick förbi Hjärtaredssjön och sjön Svarten.

Sommarmötet, som Risenborna tog sej på att sköta om, blev mycket lyckat, trots regnet. Det var grillning vid Tipin i Äventyrsskogen, med musiktävling och underhållning av Bo och Bernt i Hansagård.

Vi har deltagit i en resa tillsammans med Hembygdsföreningen där vi besökte Unnaryds bonadsmuseum och åt lunch på Tiraholms fisk, där de också berättade om sin verksamhet och visade sin fiskodling.

Höstmöte i Åkulla med lunch och trevlig samvaro. Länsförsäkringar var där och informerade om sina försäkringar och hur man kan försöka skydda sej mot brott.

Nu ser vi fram emot ett nytt år med många aktiviteter och träffar tillsammans.

Sibbarp den 11 jan. 2017

................................................................................... ..............................................................................

Ordf. Ingemar Gustavsson sekr. Anita Ivarsson

...................................................................................... .............................................................................

kassör Gull-Britt Inghammar Birgitta Arvidsson

.................................................................................... ..........................................................................

Barbro Svensson Åke Johansson

Publicerades: 30 januari 2017 Uppdaterades: 30 januari 2017