Årsmötes Handlingar 2018

Uppdaterades: 14 december 2016 Skriv ut

Årsmöteshandlingar för 2018

  • Kallelse

Verksamhetsplan för Sibbarp /Dagsås SPF, 2018

23 januari Stickcafé, Gödeby, tisdagar kl. 13.30 va V 5 ggr

24 Januari Gymnastik, Sibbarps skola, onsdagar kl. 16.00 10 ggr

7 februari SPF årsmöte, Bygdegården, kl. 12.00

12 februari Läsecirkel, Sibbarps församlingshem,

måndagar kl. 13.30

15 februari Boulen i Tvååkers Boulehall, torsdagar kl. 09.00 5 ggr.

19 april Vårmöte på Red Fox Pub i Folkared, kl. 12.00

27 juni Sommarmöte. Tid och plats meddelas i SiDan.

Höstens aktiviteter kommer den nya styrelsen att besluta senare!

Övrigt

16 mars Studiedag för studieansvariga i Varberg

27 mars Funktionärsutbildning på Katrineberg

4 april DM i mattcurling i Ullared

11 april Distriktsstämma på Katrineberg

18 april KPR- och RPR-möte på Katrineberg

23 april Studiedag för folkhälsoansvariga på Katrineberg

3 maj Cykel och Hälsa, på Monark i Varberg

16 maj Ordförandedag på Katrineberg

Maj/juni DM i Boule i Falkenberg

Aug RM i Boule i Falkenberg

20 sept Föreningsutveckling på Katrineberg

Sept/okt Distriktsfunktionärer möte i Unnaryd

19 okt Ordförandedag på Katrineberg

Nov Vad vi skriver på våra hemsidor, plats och tid meddelas senare

Föredragningslista Sibbarp-Dagsås

Årsmöte den 7 februari 2018

* 1 val av ordförande för årsmötet

* 2 val av sekreterare för mötet

* 3 val av justerare

* 4 prövning av att kallelse till årsmötet skett i behörig ordning

* 5 fastställande av föredragningslista

* 6 behandling av styrelsens årsberättelse

* 8 revisorernas berättelse

* 9 beslut om resultat- och balansräkning

* 10 fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

*11 beslut om ev. ersättningar till styrelse och div. avgifter

*12 behandling av motioner

*13 behandling av förslag från förbundet, distriktet och föreningens styrelse

*14 beslut om stadgeändring efter ev. kongressbeslut ej aktuellt i år

*15 beslut om budget och plan för verksamheten

*16 beslut om årsavgift för nästkommande år

*17 beslut om antalet styrelseledamöter

*18 val av ordförande 1 år

*19 val av övriga ordinarie styrelseledamöter 2 år

*20 val av revisorer och ersättare

*21 val av ombud och ersättare till distriktsstämma

*22 val av ledamot till KPR

*23 val av ersättare till KPR

*24 val av representant till Tema dag

*25 val av studieledare samt ersättare

*26 val av folkhälsoombud

*27 val av resekommitté

*28 val av rekryteringsombud, medlemsansvarig

*29 val av hemsidesansvarig

*30 val av hörselombud

*31 val av kontaktman med Länsförsäkringar

*32 val av kontakt för golf

*33 val av kontakt för curling

*34 val av kontakt boule

*35 val av valberedning antal ledamöter, sammankallande

*36 Ordet är fritt

Valberedningens förslag Sibbarp-Dagsås

Årsmöte den 7 februari 2018

• val av ordförande för årsmötet Gunnar Johansson

•val av sekreterare för mötet Ingegerd Olofsson

•val av justerare

• beslut om ev. ersättningar till styrelse och revisorer ordf. o kassör 300: - samt telefoners. 200: -

Sekreterare /friskvård/ rekrytering/ rese/ 200:-/år/ studieledare ord. 500:-/år

Studiecirkeldeltagare betalar 50: - termin

Gymnastikdeltagare betalar200:-/termin

Bouleledare 500:-/år

Medlemsrekryterare o hemsidesa. 500:-/år

• beslut om årsavgift för nästkommande år 230:-/år

• beslut om avgift för Vän medlem 40:-/år

• beslut om antal styrelseledamöter antal 5 från i år

• val av ordförande Nyval: Hans-Andersson

• val av övriga ordinarie styrelseledamöter Nyval 2 år Bertil Svensson o

Torgny Johansson

Kvarstår 1 år Gull-Britt Inghammar

Kvarstår 1 år Birgitta Arvidsson

• val av revisorer och ersättare omval ord. Gösta Alness

Nyval: Rune Åkesson

Nyval ersättare: Arne Olofsson

• val av ombud och ersättare till distriktsstämma Hans-Anders Andersson,

Torgny Johanson

•val av ledamot till KPR Hans-Anders Andersson

•val av ersättare till KPR Bengt Svensson

•val av representant till Temadag styrelsen utser efter temat 2 pers

•Val av studieledare Hans-Anders Andersson, ersättare?

•val av folkhälsoombud Birgitta Arvidsson, Inga-Maj Christiansson

•val av trafikombud utgår

•val av resekommitté Ingegerd Åkesson och Christina Landin

•val av rekryteringsombud medlemsansvarig Lisbet Landén Svensson

•val av hemsidesansvarig Lisbet Landén Svensson

•val av hörselombud (Gösta Alness) utgår?

•val av kontaktman med Länsförsäkringar Bo Slättsjö

•val av kontakt för golf (Bengt Svensson) utgår?

•val av kontakt för curling Karl-Axel Ivarsson

•val av kontakt boule Nyval: Leif Andersson, Ove Svensson

•val av valberedning

 

 

Publicerades: 14 december 2016 Uppdaterades: 14 december 2016