Verksamhet 2018

Uppdaterades: 26 maj 2018

Verksamheter som startar under våren 2018

Tisdag den 23 januari startar Stick Cafe kl 13.30 Joastorps B&B 5 ggr jämna veckor

Onsdag 24 jan startar Gymnastiken kl 16.00 Sibbarps skola varje vecka 10 ggr

Onsdag 7 februari Årsmöte i Bygdegården kl 12.00 Lunch och underhållning av Bo Lars o Leif.

Måndag den 12 februari startar Läsecirkel 5 ggr udda veckor

Torsdag 15 februari startar bouleFn i Tvååkers Boulehall kl 09.00 5 veckor framåt

Torsdag 19 april kl 12.00 Vårmöte på Red Fox anm till Hans -Anders

Onsdag   kl 13.30 startar boulen samt stavgång vid Lennarts maskinhall

fortsätter under hela sommare

Onsdag 27 juni Sommarmöte tid o plats meddelas senare

Höstens verksamhet

- Stickcafé påbörjar sin verksamhet den 2 oktober.

- Läsecirkeln läser och diskuterar denna gång Sibbarp/Dagsås-boken. Start den 24 september.

- Gympan i skolan börjar den 26 september. Informera om "pröva på dag".

- Smartphone utbildning startar varannan måndag jämna veckor, förslagsvis med start 1 oktober och 3 ggr.

- Äldre i trafiken. En programpunkt vid trivselträffarna våren 2019. Göran Andersson tillfrågas.

- Kurs i "Föreningsguiden" sker vid, kommande styrelsemöten, med början vid möt-et i Ästad den 19/6. Mötet börjar med kursen, tid 1,5 timmar, därefter kaffe innan styrelsemötet påbörjas.

 

 

Publicerades: 10 december 2017 Uppdaterades: 26 maj 2018