Verksamhetsberättelse och årsmötesprotokoll

Uppdaterades: 17 april 2019

Verksamhetsberättelsen är föreningens kanske viktigaste dokument och upprättas av styrelsen inför årsmötet. I verksamhetsberättelsen presenterar styrelsen hur det gångna året förflutit.

Publicerades: 16 januari 2017 Uppdaterades: 17 april 2019