Verksamhetsberättelse och årsmötesprotokoll

Uppdaterades: 11 februari 2020

Verksamhetsberättelsen är föreningens kanske viktigaste dokument och upprättas av styrelsen inför årsmötet. I verksamhetsberättelsen presenterar styrelsen hur det gångna året förflutit.

Publicerades: 16 januari 2017 Uppdaterades: 11 februari 2020