CANASTA kortspel

Uppdaterades: 16 december 2019

Varannan måndag klockan 14.00 - 16.00.
Start igen den 20 januari 2020.
Vill du vara med? Hör av dig eller bara kom till klubblokalen.
Lokal: Enens Båtägares Klubblokal.
Kontaktperson: Ulla Lindqvist telefon 070-8709513.

Publicerades: 27 december 2017 Uppdaterades: 16 december 2019