Boule - inne och ute

Uppdaterades: 16 december 2019

ONSDAGAR.

Inomhussäsongen, start igen den 8 januari 2020
Plats: Boulehallen i Kungsbacka klockan 14:00 - 18:00

Utomhussäsongen, planerad start 6 maj 2020
Plats:
Rydets boulebana kl. 10:00 – 14:00
Kontaktperson: Berit Ågren telefon 29 415

Publicerades: 04 januari 2017 Uppdaterades: 16 december 2019