Reportage från årsmötet 13 februari 2023Bilden ovan visar Tisdagskören tillsammans med kantor Sven Engström. I förgrunden till vänster finner vi Pia Flodin som slutar i styrelsen efter att bl.a. ha varit  framgångsrik programansvarig under  flera år. Hon efterträds nu i styrelsen av Anita Andersson. Till höger har vi Jan Henriksson som är föreningens kassör sedan ett par år.

Ordförande Inger hälsade oss alla välkomna till årsmötet 2013.
Därefter fick vi höra vackra vackra toner från Tisdagskören som denna gång bestod av 8 sjönsjungande damer under ledning av kanator Sven Engström. 

Därefter en tyst minut. Tid för att minnas våra vänner och anhöriga som inte längre finns med oss.

Sedan började själva årsmötet som avlöpte smidigt under ledning av mötesordförande Christer Henriksson och sekreterare Yvonne Werneman. Protokollet kommer att finnas på vår hemsida. 

Efter årsmöte bjöds på kaffe och god semla samt sedvanligt lotteri.

Text och bild Anders kinch