10 januari 2022

Kort reportage från månadsmötet januari 2022

Till månadsmötet den 10 januari kom ca 45 medlemmar.
Hans, vår ordförande, började med att hälsa alla välkomna. Därefter tog Göte Johansson vid och berättade om hur han "hamnade" på Kvarnlyckan. Efter lång tid och många olika läkarbesök kom Göte så småningom, oktober 2020, in på Kvarnlyckan. Hur det är att vara där, redogjorde han bl.a. genom att berätta om den goda maten och de många olika aktiviteter som finns för de som bor där. 


Därefter underhöll Sven Söderberg med musikaliska frågelekar. Varje bord hade försetts med ett  A-4 papper med ett antal numrerade frågor. Sedan spelade och sjöng Sven olika låtar som vi fick som underlag för att besvara frågorna. Det var även andra typer av frågor. Trevligt sätt att engagera borden att tillsammans inom bordet samarbeta för bästa resultat. Ingen eller alla vann. 

Välkommen

Spf-Kvarnen
Styrelsen