8 november 2021

Kort referat från månadsmötet den 8 november

Hans, vår ordförande, hälsade oss alla välkomna, speciellt nya medlemmar, till dagens möte.


Bilden är från sommarfesten  2019.

Hans berättade bl.a. att vi fortfarande saknar:

1. Medlemmar som kan tänka sig att ta hand om lotthanteringen. 
2. Medlemmar som tillsammans kan åta sig att bilda en liten festkommitté. Behövs för allas vår trevnad.
3. Det vore trevligt om någon trafikintresserad kunde informera oss om tider och händelser som berör oss trafikanter. t.ex. byte av sommar/vinter däck, och rattmuff. 

Därefter svarade Martin Nylén för underhållningen under ca. en timme

imagepgo1g.png

med en musikalisk resa Sverige runt.
Med mer än 15 års erfarenhet i bagaget och utbildning på bl.a. Kungl. Musikhögskolan och sin ovana att härma dialekter, så har han satt ihop en underhållande musikalisk resa från Skåne i söder till Kiruna i norr.

Därefter informerade
- Kenneth Persson från resekommittén. Mer info kommer om detta.
- Inger Engstrand, som representerar Kvarnen i KPR (kommunala  pensionärsrådet, Berättade en hel del om trygghetslarm, och annat som gällde kommunala äldreboenden i olika former

Inger Engstrand

Vi hade även lotterier och kaffe med gott dopp ordnat av kaffekommittén. För första gången kunde vi betala med swish, vilket bl.a. underlättar pengahanteringen för vår kassör och kaffekommittén.
80 medlemmar kom idag till vårt månadsmöte. Det är bra.

Text & bild: Anders Kinch