Februari 2020

Månadsmöte med årsmöte 2020-02-10

  • Årsmöte 2020
  • Lasse Svenssons Trio
  • Synt= Jörgen Due, Fiol= lars Svensson och Trummor= Christer Francke
  • Årsmöte 2020
  • Lasse Svenssons Trio
  • Synt= Jörgen Due, Fiol= lars Svensson och Trummor= Christer Francke

Månadsmötet 2020, 10 februari, var tillika vårt årsmöte. Som vanligt på Harplinge församlingsgård. Handlingarna avseende årsmötet kan du läsa här.

Mötet inleddes med att Hans Emanuelsson, vår ordförande, hälsade oss välkomna och inledde med 1-minuters parentation. Därefter läste Marlene Bernhorn en kortare dikt.

Själva årsmötet tog inte mer än drygt 1/2 timme. Christer Henriksson, ordförande och Inger Engstrand sektreterare. Några punkter jag noterade från mötet.
- Omval av Hans Emanuelsson som ordf.
- Nya i styrelsen Yvonne Werneman och Jan Gunnarsson.
- Omval Pia Flodin och Berit Wiklund.
- Kvar sedan förra årsmötet Jan Henriksson och Anders Kinch.
- Oförändrad medlemsavgift för 2021 är 250 kronor.

Efter att Tore Jeppsson läst upp revisionsberättelsen beslutade årsmötet om ansvarsfrihet för styrelsen avseende verksamhetsåret 2019.

Efter årsmötet fick vi lyssna på Lasse Svenssons trio, välkända från Nizzan Jazzband. Lite avkopplande jazz på fiol, trumpet och sång och trummor.

Sedan följde diverse info
- Jan Henriksson berättade att när ett par får två inbetalningskort  á 250 kronor så skall detta betalas 2 x 250 kr och inte att den ena i familjen betalar in 500 kr. Gör man fel så registreras den ena som obetald, Det har med OCR numren att göra.
- Inger Engstrand berättade om tandhälsan
- Inger Edling undrade om någon var intresserad att besöka Lars Lerins utställning i Stenungsunds konsthall. Många räckte upp handen. 20 - 25 pers.
- Inger berättade även om planerat studiebesök på Fungigården.
- Sven Olsson berättade om kommande studiebesök på Stena Recycling och Biltema. (mer info kommer om detta)

Många av våra medlemmar har olika funktionärsuppdrag i föreningen. En del avslutar detta och andra tar vid. De som nu slutar avtackades med en myckert vacker och stor bukett tulpaner. Det var:
- från styrelsen, Inger Engstrand och Inger Edling.
- från kaffekommittén, Christina & Jan Pedersen, Inger & Roland Edling samt Eivor Johansson
- från valberedningen Kjell Eliasson och Torsten Gantén
- Golfansvarig, Leif Tillberg
- Gymnastik, Yvonne Werneman
- Revisorer, Tore Jeppsson och Carl-Axel Sjögren
- Mötesordförande Christer Henriksson och mötessekreterare Inger Engstrand

Inger Edling presenterade den nya kaffekommittén. Den består nu av
Alf Meijer, Claes Augustsson, Birgitta Augustsson, Elisabeth Stockman och
Maj Lydig.

Eftersom det var årsmöte så bjöds det på kaffe och semla idag

Text & bild: Anders Kinch