Månadsmöte 8 april 2019

FRAMTIDSFULLMAKT - kan det vara nåt ?

Månadsmötet måndag den 8 april kl 14.00 i Harplinge församlingsgård.

Informerade gjorde Juristerna Elvira Hasaj och Ann Benjaminsson

I vår ordförande Hans Emanuelssons frånvaro hälsade vice ordförande Inger Edling alla välkomna. Inger hälsade 2 nya medlemmar, Stellan och Vanja Haverling, välkomna till vår förening. Inger berättade också att vår förening fått 1000 kr i pris av distriktet för god medlemsrekrytering.

Därefter hälsades Elvira Hasaj från Familjens Jurist välkommen och hon talade om Framtidsfullmakt med stöd av kollegan Ann Benjaminsson.

I ny lag från 2017 infördes 2 saker:

- Anhörigbehörighet som gäller när jag behöver hjälp vid enkla ärenden (t ex     bankärenden) för maka, make i 1:a hand.

- Även Framtidsfullmakt infördes 2017. Genom denna fullmakt ger man någon rätt att företräda mig i personliga och ekonomiska frågor. Det gäller vem, vad och i vilka frågor ska någon företräda mig i framtiden om jag behöver hjälp.
Den som skriver en Framtidsfullmakt ska vara:

- 18 år
- Ha fullt och sunt förnuft
- Fri vilja
- Skriftlig form
- Egenhändigt undertecknad
- Två ojäviga vittnen

Kravet på fullmaktshavarens uppdrag och kontrollfunktioner är:

- Fysisk person
- Uppdragets omfattning
- Om arvode ska utgå
- Gåvor (presenter)?
- Möjlighet att utse granskare
- Om ingen granskare utses har närstående rätt till insyn
- Överförmyndaren kan agera om missförhållande framkommer

Det framkom också att det är personen som får fullmakten som är ansvarig för korrekt användning t ex mot banker.

Det kan skrivas mer än en Framtidsfullmakt.

Text: Jan Henriksson
Bild: Inger Edling