Studiebesök HAS 2017-02-02

SPF Seniorerna Kvarnens studiebesök hos Hallands Astronomiska Sällskap lockade ett 40-tal medlemmar trots en mulen himmel.

Hallands Astronomiska sällskap finns nu i Plönninge efter att ha flyttat från Tönnersaobservatoriet i oktober 2016.

SPF Seniorerna Kvarnens besök hos Hallands Astronomiska Sällskap på torsdagskvällen blev mycket intressant.

Vi delades in i tre grupper av ordförande Charlotte Sikö Helin, som berättade med stor inlevelse om de olika stjärnbilderna och dess betydelse för olika trosläror. Gunnar Asterberg gav oss en inblick i universums uppkomst, andra galaxer än vår egen vintergata och om "big bang". Planeternas placering i förhållande till varandra och solen, vad de bestod av och hur de bildats fick vi lära oss av Arne Sikö.

Med andra ord blev det en lärorik och lyckad kväll. Efter ytterligare diskussioner gick vi ut i den lite kylslagna och gråmulna kvällen. Inte en stjärna syntes på himmeln.

Text o Bild: Berit Tillberg