Fika vid  Åkulla Friluftsgård 25/5 2020

Uppdaterades: 22 januari 2020

En tur i naturen

Samåkning från Fagereds Bygdegård kl. 14:00 och Källsjö Kyrka kl. 14:10

Anmälan till Eivor Rikardsson 0709- 96 86 76

Var och en betalar sin egen fika.

Med reservation för ändring p.g.a. ägarbyte

Publicerades: 22 januari 2020 Uppdaterades: 22 januari 2020