Fika vid  Åkulla Friluftsgård 15/10 2020

Uppdaterades: 09 oktober 2020

En tur i naturen

Samåkning från Fagereds Bygdegård kl. 13:00 och Källsjö Kyrka kl. 13:10

Anmälan till Eivor Rikardsson 0709- 96 86 76

senast den 12 oktober

Var och en betalar sin egen fika.

 

Publicerades: 22 januari 2020 Uppdaterades: 09 oktober 2020