Resor

Allmänt om våra resor

Information om kommande resor finns i Höstens program 2021 med reservation för ändrade förutsättningar och priser pga Corona-pandemin

Kontaktperson: Ulla Jonsson telefon 070-3649103 eller e-post ullars.jonsson@live.se alternativt Britta Manteus telefon 070-5801196