Resor

Då SPF Seniorerna Onsala följer förbundets och Folkhälso-myndighetens rekommendationer kan en resa ställas in med kort varsel pga smittorisken

Information om kommande resor finns i Vårens program 2022 med reservation för ändrade förutsättningar och priser pga Corona-pandemin.

Kontaktperson: Ulla Jonsson telefon 070-3649103 eller e-post ullars.jonsson@live.se alternativt Britta Manteus telefon 070-5801196