Kick-off för våra Funktionärer

Våra funktionärer har deltagit i en Kick-off inför uppstarten av höstens aktiviteter, möten och resor.

Det finns alltid plats för fler funktionärer så känner du att du vill bidra med en arbetsinsats hör du av dig till någon i styrelsen.