Distriktsstämma 2022 ägde rum 25 mars

Presidiet vid årets stämma tillsammans med distriktets ordförande

SPF Seniorerna Onsala kom på andra plats bland större föreningar i Halland när det gäller att öka antalet medlemmar under 2021.