HJÄRNKOLL 2022

Populära frågetävlingen

HJÄRNKOLL för SPF Seniorerna Onsala den 2 mars 2022 klockan 14.00. 
Plats: Kvarterslokalen Bogrens väg
Som vanligt samlas vi så många som möjligt för att svara på aktuella frågor. Under en timma svarar man på frågorna.
Anmäl dig nu till info@spfonsala.se eller telefon/SMS 076-0264870
Svaren rättas under kafferasten (bjuder föreningen på) och tre vinnare + en reserv utses.
Dessa representerar SPF Seniorerna Onsala i Hallandsmästerskapet den 12 maj i Ätrasalen, Vessigebro.
Vinnarna i Distriktstävlingen deltager i Riksmästerskapen (Stockholm) den 13 oktober. Bidrag till resekostnader för deltagande i Riksmästerskapen utgår från Hallandsdistriktet.

Klicka här för frågor från tidigare tävling. Bra att öva med!