Årsmöte 2021 avklarat

Styrelsen bänkad med Corona avstånd

Allt avlöpte väl med årsmötet per capsulam med SPF Seniorerna Onsala. De beslut som togs var desamma som 2020 så styrelsen, revisorer och valberedning är den samma som förra året. Protokoll.
Hoppas att vi snart kan träffas och återstarta våra verksamheter.