Uppehåll Måndagspromenader

Måndagspromenaderna gör nu ett uppehåll under juli och augusti för att åter komma igång 6 september.