Kallelse till ÅRSMÖTE 15 mars

Per capsulam - inget fysiskt årsmöte i år - 2021!

På grund av den rådande situationen med restriktioner så blir det inget fysiskt årsmöte 2021.
KALLELSE:
SPF Seniorerna Onsala kommer att genomföra årsmötet den 15 mars per capsulam, det vill säga styrelsen skickar årsmöteshandlingar med e-post till de som uppgivet e-post och post till övriga medlemmar med förslagen till årsmötesbeslut och låter medlemmarna skicka in sina svar.
Handlingar skickas ut om cirka 2 veckor och svar önskas senast den 8 mars 2021.

Kommunens lokaler är för närvarande stängda. Vaccinationer startar i februari och när det är klart bör riskerna vara minimerade för oss att träffas. Vi hoppas och tror vi att några av våra aktiviteter kommer igång under våren. 
Styrelsen