Stöd till anhöriga från Vård & Omsorg

Vård & Omsorg på Kungsbacka kommun har nu fastställt sitt program gällande Stöd till anhöriga för perioden September 2021 - Januari 2022. Bland Annonserna längst ner på hemsidan hittar du en länk till kommunens hemsida om detta och här finns hela programmet.