Aktiviteten Utomhusboule

Utomhusboulen fortsätter ytterligare någon vecka

Då vi har en fin och härlig sensommar kommer utomhusaktiviteten Boule, trots att Höstprogrammet anger 23 september som sista tillfälle, att fortsätta så länge vädret tillåter. Information kommer att lämnas löpande av aktivitetsansvarig.