Styrelsemöte i det fria

På behörigt avstånd enligt rekommendation

Hela styrelsen för SPF Seniorerna Onsala samlades utomhus och med minst 2 meters avstånd till varandra.
Beslut togs att vi planerar hösten som vi tidigare gjort med Månadsträffar, resor och aktiviteter.
Program tas fram och kommer att skickas ut som brev i början av augusti.
Information fram till dess kommer som e-mejl och anslag på denna webbsida.
Tills allt blir normalt igen - håll kontakt med nära och kära!
Styrelsen