Nationaldagsfirande 6 juni

Onsala församlingshem

Nationaldagsfirande vid Onsala församligshem.

Kl. 13:30 öppnar Vagnsmuseet och Knaparydsstugan.
Kaffeservering och korvgrillning.
Kl. 14:00 Visning av Onsala Kyrka
Kl. 14.45 Samling till flaggparaden vid Ekhagas parkering
Kl. 15:00 Flaggan hissas och programmet startar med sång, musik 
och uppträdanden.