POSAM

Pensionärsorganisationernas samorganisation

Aktiva seniorer, Pensionärs universitetet, PRO, SKPF och SPF Seniorerna i Kungsbacka samarbetar i frågor som rör oss - POSAM. www.kungsbackasenioren.se .