PUB KVÄLL

Ändrad datum - torsdag 17 maj!

Populära pubkvällen i kvarterslokalen på Bogrens väg brukar vara andra torsdagen i månaden. Men, i maj månad är det torsdagen den 17:e. Välkomna!