Versamhetsplan

Uppdaterades: 12 januari 2020

Verksamhetsplan SPF Seniorerna Morup-Stafsinge 2020

Verksamhetsplan 2020

SPF Seniorerna är ett pensionärsförbund som är partipolitiskt obundet och hyllar demokratiska värderingar i samhället. Vår värdegrund är att alla människor skall behandlas lika.
SPF Seniorerna påverkar och skapar inflytande på olika nivåer i samhället. Frågor i fokus är valfrihet, seniorers ekonomi, bostäder och hälsovård. I Morup-Stafsinge påverkar vi genom samrådsgrupper (där alla SPF-avdelningar inom kommunen ingår) och Kommunala pensionärsrådet (KPR) samt genom skrivelser till olika instanser.
Frågor som fortsatt måste arbetas med är fler seniorboenden och träffpunkter inom vårt område samt bättre planerad och tillgänglig kollektivtrafik.
Föreningen vill i samverkan med olika aktörer och frivilligorganisationer skapa intresse för att seniorers ensamhet och isolering ska uppmärksammas.
Samverkan utanför den egna föreningen är viktigt och bland annat fortsätter samarbetet om lunchföreläsningar med SPF Seniorerna Vinberg-Ljungby och restaurang Harrys.
Föreningen försöker visa upp sig när tillfälle finns på t ex marknader och mässor

Verksamheten bygger på nöjda och aktiva medlemmar
Föreningens årsprogram vill försöka bidra med nya erfarenheter, motverka ensamhet och att ta vara på "livets goda" genom;
• att ha roligt och skratta i umgänge med andra på fest och möten
• erbjuda fysisk aktivitet i grupp för god hälsa och välbefinnande
• ge förutsättningar att få nya vänner bl a på resor och utflykter
• nytt lärande i cirkelform liksom i föreläsningsform
• att nya funktionärer skall få en bra introduktion
På föreningens hemsida finns komplement till programmet och aktuell information liksom bilder och referat från aktiviteter. Så kan medlemmar hålla sig informerade och delaktiga.

Publicerades: 12 januari 2020 Uppdaterades: 12 januari 2020