Styrelse Funktionärer 2019

Uppdaterades: 16 februari 2020

Vi som arbetar med SPF Seniorerna Morup-Stafsinge

SPF Seniorerna Morup-Stafsinge Styrelse 2019

Ordförande
Bertil Johansson                                                                                                             Långrevsvägen 19 
311 32 Falkenberg
0346-15964 0738 210286
bertil.l.johansson@telia.com

Vice ordförande
Birgitta Eknander
Mjölnare Sjöbergs väg 12
311 52 Glommen
073-3203503
mon.ek@telia.com

Sekreterare
Agneta Mårtensson
Morup Skillingshagen 306
311 90 Morup
073371498
skillingshagen@gmail.com

Kassör
Hans Eric Larsson
Stättens väg 11
311 98 Glommen
0346 92169
hansericlarsson@hotmail.com

Ledamot
Anders Slättengren
Gullregnsvägen 12 A
31 33 Falkenberg
0346-81591 el 073-3873773
slattengren@hotmail.com

Ledarmot
Lena Samuelsson
Stafsinge kyrkväg 12 G
311 33 Falkenberg
0725581532
lena.samuelsson@scandinavian-team-languages.se

Else-Britt Aronsson
Vipavägen 6
311 98 Glommen
0346 92966  0705 692966
elsebrittaronsson@icloud.com

IT Och medlemsansvarig
Bertil Johansson
Långrevsvägen 19
311 32 Falkenberg
0346-15964 el 0738-210286
bertil.l.johansson@telia.com

 

Funktionärer/kommitéer 2019
SPF Seniorerna Morup-Stafsinge

Resekommité
Lasse och Susane Larsson och Cristina Jesslen

Hälsokommité: Monika Bengtsson och Lena Pettersson 

Boulkommité: Gunnar och Ulla Johansson för Långås
Lisbeth Renlund och Bengt Olsson för Morup
Anders Slättengren och Uno Karlsson för Skogstorp
Gun Olsson och Gunnel Sigfeldt Jonsson för Glommen

Mattcurling: Inge Gustavsson

Lotterikommité: Ing-Britt och Gunnar Johansson, Kristina Winblad och Marianne Bengtsson

Studiekommité: Monica Carlsson och Lisbeth Renlund

Trafikombud:
Alf Gunnarsson Skogstorp 

Kvarnvägens vänner:
Täffpunkt Morup: Birgitta Andersson och Siv Erlandsson            
                 
Möteskommitté Glommen:
Marita Gunnarsson, Lönestigsvägen 8
maritahavet@hotmail.com  
tel 076 8357866

Tore Gunnarsson, Lönestigsvägen 8
tgror@live.se  tel 070 1702034

Christina Jesslén, Larsa väg 2B jesslen.
k@gmail.com  tel 070 7966885

Kristian Jesslén, Larsa väg 2B jesslen.
k@gmail.com  tel 072 3092671

Kristina Winblad, Adelsa Gustavs väg kristina.
winblad@live.se tel 073 4070366

Marianne o Sten Nilsson, Fyrklövervägen 14
msglommen@telia.com   tel 073 5045986

Möteskommitté Morup/Långås:
Elna o Ronny Nilsson, Askhult Per Larsgård
elnaiaskhult@gmail.com  tel 0346 94355 och tel 076 1194355

 

Berit och Olle Sörensen, Sotared 205,
berit-sorensen@hotmail.com  tel 070 6296261

 

Erna Nilsson, Morups Lunnagård 112
erna_nilsson@hotmail. com tel 070 9965713

Möteskommitté Skogstorp:
Lena och Gert-Uno  Pettersson, Arvidstorpsvägen 51  gl 076 79216661 gulp40@hotmail.com  tel 070 6617354

Berit Johansson, Stafsinge 107
berit.ingvar@live.se  tel 070 5885941

Evy och Jan  Arvidsson, Vallmovägen 12A
evysmassage@hotmail.com  tel 070 8201199  tel 070 5396068

 

    

Publicerades: 14 september 2018 Uppdaterades: 16 februari 2020