Integritetspolicy

Uppdaterades: 13 september 2018

Föreningens Integritetspolicy GDPR.

Integritetspolicy

Förbundet SPF Seniorerna omfattas av EU.s DATASKYDDSFÖRORDNING 2018, GDPR.

Dataskyddsförordningen gäller i princip inom all verksamhet i EU oavsett vem som utför personuppgiftsbehandlingen.

Mycket är sig likt sen tidigare men skyddet för din personliga integritet förstärks. Det är viktigt för oss att du känner dig trygg med att vi hanterar dina personuppgifter med största omsorg och i enlighet med lagstiftningen.

Förbundet SPF Seniorerna behandlar personuppgifter som är nödvändiga för att förbundet ska uppfylla sina åtagande gentemot medlemmarna. Personuppgifter är till exempel personnummer, namn, adress, e-postadress och telefonnummer. Förbundet ska tillvarata sina medlemmars ekonomiska intressen. Ett sätt att göra det är att erbjuda medlemsförmåner. Förbundet SPF Seniorerna har därför ingått samarbetsavtal med företag som är beredda att ge medlemmar i SPF Seniorerna erbjudanden. Som ett led i detta kan personuppgifter behandlas av dessa förmånsgivare. Vi ställer samma krav på våra samarbetspartners som när vi själva behandlar uppgifterna.

SPF seniorerna Morup-Stafsinge integritetspolicy

För att föreningen ska kunna bedriva sin verksamhet behandlas personuppgifter för olika ändamål kopplade till verksamheten. Föreningen behandlar personuppgifter för att administrera löpande föreningsaktiviteter (ex. studiecirklar och medlemsmöten) samt kommunicera med medlemmarna (kallelser till aktiviteter, m.m.)

För vår förening är det av stort och väsentligt intresse att kunna informera om vår omfattande verksamhet inkluderande olika former av aktiviteter för våra medlemmar. Detta gör vi genom referat och foton i bl a vårt Nyhetsbrev och på hemsidan. Våra fotografer informerar vid de olika aktiviteterna om att de fotograferar och att bilderna kan komma att publiceras. Om någon person meddelar att de inte vill förekomma i sammanhanget åtgärdas detta.

Föreningen kommer att genomföra en bedömning årsvis om ändamålet med behandlingen av personuppgifterna kvarstår. Om inte ändamålen med behandlingen av personuppgifterna kvarstår kommer uppgifterna att raderas. Senast 24 månader efter avslutat medlemskap raderas du ur medlemsregistret.

Du har rätt att få dina personuppgifter korrigerade om de är felaktiga, ofullständiga eller missvisande och rätt att begränsa behandlingen av personuppgifterna tills de blir ändrade.

Publicerades: 13 september 2018 Uppdaterades: 13 september 2018