Körsång

Uppdaterades: 22 januari 2020

Körsång

Måndagskören på träffpunkt Morup
Vårstartar måndag 3 februari kl 9,30 

Ledare Eva Bartholdsson, Ulla Öhman

Kontaktperson: Gudrun Rosgardt tel. 0346 94120

Publicerades: 22 januari 2020 Uppdaterades: 22 januari 2020