Policy

Föreningens policy för fotografering

Föreningen tar foton vid våra sammankomster för att användas på vår hemsida.
Enligt GDPR-lagen (sekretesslagen) måste föreningen ha tillåtelse av de som är med på korten för att få lägga ut det på hemsidan.
Därför skall medlemmar som inte vill vara med på kort tala om detta för den som fotograferar vid varje sammankomst.
Är något oklart tag kontakt med Monica Alexandersson på tel 0706610247