Novembers månadsmöte

Uppskattat musikprogram på vårt månadsmöte.

Det blev en trevlig kväll på vårt månadsmöte i Nyarps Bygdegård. Ordförande Carl-Åke informerade om kommande aktiviteter och hälsade tre nya medlemmar välkomna. Vi hade dragning på motionskorten och de tre högsta vinsterna gick till Ulla Eriksson, Jan-Åke Bäckman och Britt-Marie Karlsson.

För underhållningen stod Anette Wallin och Reine Johansson som underhöll med fiol- och gittarspel och sång, temat var mot okända mål, ett mycket uppskattat program.

Vid fikastunden var det lottförsäljning och lottdragning på vinster som bestod av ljus, lämpligt inför julen. Carl-Åke tackade tolkcentralen och serveringskommittén och som avslutning läste Ebba Antonsson en höstdikt av Pelle Näver.