Årsmöte 2020 Distriktet

  • 28 september 2020

SPF Seniorernas Distriktsstämma.

Referat från Distriktets årsstämma.
Besök Distriktets hemsida.

Gotlandsdistriktet SPF Seniorernas årsstämma

Ordförande Britt Ohlsson hälsade alla välkomna till den senarelagda årsstämman.
Mötet inleddes med parentation för de medlemmar som lämnat oss under det gånga året.
Till att leda stämman valdes Hans Klintbom, ett uppdrag som han skött under många år.
Styrelsens verksamhetsberättelse och räkenskaper godkändes och lades till handlingarna.
Efter revisorernas berättelse beviljades styrelsen ansvarsfrihet för det gångna året.
Budget och verksamhets plan för 2020 godkändes, men på grund av det rådande läget har i princip inga aktiviteter kunnat genomföras.
Nu återstår att se om den planerade ordförandekonferensen kommer att bli av.
Antalet ombud till stämman är ett ombud per påbörjat 50-tal medlemmar i varje förening.
En motion har inlämnats som rör svårigheten att söka bostadsstöd, en lathund/handledning kommer att läggas ut på distriktets hemsida.
Styrelsen fick följande utseende.
Ordförande Britt Ohlsson omvaldes på ett år.
Följande ledarmöte omvaldes på 2 år, Göte Johansson,
Sten Björklund, Margrethe Bernsen, Jari Karivainio
och nyval på Agneta Johansson.
Kvarstår på 1 år gör, Eva Lindström, Anna-Britta Hansson, Thomas Frid.
Per-Olof Jacobsson och Barbro Kysinger.
Den omvalde ordföranden Britt Ohlsson tackade Hans Klintbom för ett väl genomfört möte med en blomstercheck och förklarade stämman avslutad.
Därefter fick vi nöjet att lyssna till Sudertrion som underhöll oss med sång och musik.

Publicerades: 28 september 2020 Uppdaterades: 28 september 2020