Vårens Program 2020

Här kommer listan över vårens program för SPF Wisborg. Välkomna

SPF Seniorerna Wisborg

Program våren 2020

Onsdagen 5 februari     Årsmöte Kölens kvarterslokal på Styrmansgatan.
Kl. 13.30
                                      Kaffekommitte Handarbetsgruppen

Onsdagen 4 mars         Månadsmöte Kölens kvarterslokal på Styrmansgatan.
Kl. 13.30                      " Att leva med synnedsättning." Information
                                     av Gösta Karlsson från de synskadades
                                     förening.

                                     Kaffekommitte Boulegruppen

Onsdagen 8 april          Påsklunch Kölens kvarterslokal på Styrmansgatan.
Kl. 12.30                       Sång och musik med Benny Jansson och
                                     Eva Leijon.
                                    * Anmälan 

                                     Kommitte Styrelsen

Torsdagen 7 maj          Studiebesök Imse Vimse. Textilprodukter för miljö,
Kl. 13.30                       plånbok och hälsa.

Torsdagen 28 maj        Lunch Plats. Se under tidningens pensionärsmöten.

? juni                             Bussutflykt Planeras

Torsdagen 9 juli            Grillträff Högklint
Kl.13.30

Månadslotteri och andra lotterier som tidigare.


*Anmälan till Lisbeth Hansson tel. 36021.